روش دوم: پرداخت آنلاین

پرداخت آنلاین وجه به آذرین وب

در صورتی که زمان تمدید سایت شما رسیده باشد ، میتوانید مبلغ تمدید را از این طریق پرداخت کرده و سپس به شرکت آذرین وب اطلاع دهید. همچنین جهت پرداخت پیش پرداخت نیز میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید.روش اول: واریز به حساب

پرداخت مبلغ به شماره حساب یا کارت

در این روش از پرداخت ، میبایست بعد از واریز مبلغ مورد نظر به یکی از شماره کارت ها یا حساب های زیر با شماره های شرکت آذرین وب تماس گرفته و کدرهگیری را ارائه دهید.شماره کارت بانک سامان:

6219861029188355

شماره حساب سامان:

840-818-2343200-1

شماره شبا سامان:

IR76-0560-0840-8180-2343-2000-01


تمامی حساب ها به نام آذرین وب یا آرش انوشه میباشند.