مراحل سفارش و انجام کار

شماره تماس: 8-02144755627

تکمیل فرم سفارش » بررسی و تماس با شما » عقد قرارداد » دریافت 50% هزینه کل پروژه
» ارائه نسخه گرافیک و تایید کارفرما » اجرای سایت » تسویه حساب نهایی » تحویل سایت
 
و سپس شروع پشتیبانی سالانه!
 

به زودی این صفحه تکمیل خواهد شد...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بازگشت

مشاوره رایگان جهت طراحی سایت؟