مراحل سفارش و انجام کار

شماره تماس: 8-02144755627

تکمیل فرم سفارش » بررسی و تماس با شما » عقد قرارداد » دریافت 50% هزینه کل پروژه
» ارائه نسخه گرافیک و تایید کارفرما » اجرای سایت » تسویه حساب نهایی » تحویل سایت
 
و سپس شروع پشتیبانی سالانه!
 

به زودی این صفحه تکمیل خواهد شد...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بازگشت

تندیس جشنواره وب ایران

برترین طراحی سایت ایران

برترین طراح سایت در سال 93 و 94

مشاوره رایگان جهت طراحی سایت؟