تیم آذرین وب

امیر باقری ( دوست قدیمی )

متن توضیحات در بخش اعضای شرکت

متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت است.

مشارکت در پروژه‌ها

همچنین می‌توانید از پروژه‌های زیر که امیر باقری با سمت طراح ارشد GUI/UX، نقش موثری در آن‌ها داشته است، دیدن فرمایید...