تیم آذرین وب

دانیال اکبری ( دوست قدیمی )

متن توضیحات در بخش اعضای شرکت

متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت است.

مشارکت در پروژه‌ها

همچنین می‌توانید از پروژه‌های زیر که دانیال اکبری با سمت برنامه نویس وب، نقش موثری در آن‌ها داشته است، دیدن فرمایید...