تیم آذرین وب

محمد احمدی ( دوست قدیمی )

Senior Back-End Developer

متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت است.

مشارکت در پروژه‌ها

همچنین می‌توانید از پروژه‌های زیر که محمد احمدی با سمت برنامه نویس ارشد Back-End، نقش موثری در آن‌ها داشته است، دیدن فرمایید...