تیم آذرین وب

امید عسگری ( دوست قدیمی )

متن توضیحات در بخش اعضای شرکت

متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت متن توضیحات در بخش اعضای شرکت است.

مشارکت در پروژه‌ها

همچنین می‌توانید از پروژه‌های زیر که امید عسگری با سمت برنامه نویس وب، نقش موثری در آن‌ها داشته است، دیدن فرمایید...