17نوع لینک برای جلوگیری اسپم ها (قسمت اول)

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶

دیدگاه‌های این مقاله: 0

تعداد بازدید: 876

17نوع لینک برای جلوگیری اسپم ها (قسمت اول)

اگر تغییرات چندماه اخیر همه رتبه بندی ها را نشان دهد به این صورت است که ما بیان میکنیم که ساختار لینک های کلاه سیاه ها از کلاه سفید ها خطرناک تر است. نتیجه ساختار لینک در هدف گذاری خوب و دید محدود این است که بسیاری از سایت ها در رتبه بندی و محدودیت نزول میکنند. حال چه شما سازنده لینک سیاه، سفید و یا حتی خنثی یاهمان خاکستری استخدام کنید درهر صورت خودتان باید از ظهور لینک اسپم جلوگیری کنید.مشخص است که به روزرسانی های اخیر باعث تجاوز به حریم پروفایل و ضربه به سایت شده است.انواع سایت ها منحصرا با محدوده خطرناکی همراه هستند که میتواند به الگوریتم پنگوئن آسیب برساند.متن لینک به صورت غیرطبیعی ولینک هایی با کیفیت پایین به هم مرتبط هستند اما متن لینک برای تمرکز بیشتر ارائه میشود.

سئو سایت هوشمند آن است که توانایی ایجاد یادداشت دررابطه با اینکه آیا کاری که انجام میدهد ویالینکی که تهیه میکند اسپم نباشد را، دارا باشد.گوگل برای هر اسپم یک پاسخی دارد اما بسیاری از لینک های ساخته شده زمانی که درمحدوده خطرناک حرکت میکنند خطرناک و خطرناک تر میشوند.

1.تنظیف حوزه ها

ساختارلینک ها تنظیف حوزه ها 301 یک لینک چندگانه ای است که هرسئو باید قادر به شناخت آن باشد. زمانی که شما باکلاه سیاه ها رقابت میکنید لینک های ساخته شده دراین حوزه ها به منظور تعیین جهت به حوزه مشخص که دارای یک شیوه سنتی وسریع برای ریکاوری کردن از اقدامات گوگل مثل الگوریتم پنگوئن میباشد ،عمل میکند.درحالیکه همه مشغول کشمکش برای خارج کردن متن لینک هستند.اسپمرها تنها با برش تعیین جهت حوزه ها لینک ها را نابود کرده وشبانه آنچه را که جمع آوری کردند آزاد میکنند.

حوزه تنظیف برای  NFL

زمانی که یک الگوریتم پنگوئن آسیب میبیند حوزه لینک آن از 301 به 404 تغییرمیکند.ساختار لینک درقالب تعیین جهت باید به آسانی قابل دسترس باشد.دیدهرشخص نسبت به این مسئله مانند پرتاب موشک است .من شاید لینک هارا دستکاری کردم این مسئله حقیقی است که موتورهای جستجو درحال حاضر به آن توجه نمیکنند به همین دلیل است که تضمینی برای موفقیت آنها درآینده وجود ندارد.بنابراین من ازاین شیوه دوری میکنم چراکه موفقیت درآینده برای من یک هدف است.

2.شبکه های وبلاگ ووبلاگ های مهمان ضعیف

من قبلا تمام خطرات ناگهانی ناشی از شبکه های وبلاگ را به صورت عمیق پوشش داده ام. گوگل از شبکه های وبلاگ متنفراست وبلاگ های قلابی که اعضای آن پول زیادی برای دیدن محتوا پرداخت میکنند تامشتری های خود را به سایت بازگردانند.وبلاگ های مهمان وفرم های دیگر آنها برای همراهی قانونی تکنیک درست تری به نظر میرسنداما بررسی استراتژی مربوط به وبلاگ های مهمان با کیفیت پایین تر شباهت بیشتری به وبلاگ های شبکه ای اسپم دارند.

با وبلاگ های شبکه ای هر وبلاگ محتوای نسبی ثابتی با لینک ها دارد.این وبلاگ ها پست هایی به صورت رندم درزمان های مختلف با متن لینک به صورت بیگانه میفرستد و البته بک لینک ها اسپم هستند.من  زمانی که وبلاگ هایی با کیفیت پایین باانبوهی از بک لینک ها برای دسترسی مهمان به پست ها باتعداد زیادی کلمات سخت و خطوط راهنمای لینک های خارجی میبینم احساس فروتنی میکنم.

وبلاگ های کیفی تمایلی به اهمیت دادن به پست هایی 400ویا 500 کلمه بالینک درقسمت بیو ونویسندگان کیفی تمایلی به خراب کردن پست ها با لینک های خارجی ندارند. بسیاری ازما وبلاگ های مهمان را به عنوان تاکتیک کلاه سفیدها میبینیم اما بک لینک باکیفیت پایین با مهمان های کیفیت پایین پرشده که شبیه شبکه های وبلاگ میباشد.

من به طور واضح شبکه های وبلاگ را هدایت میکنم اما فقط نسبت به مهمان های بیگانه که غیرطبیعی به نظر میرسند محتاطانه عمل میکنم. وبلاگ مهمان برروی سایت هایی باکیفیت استاندارد و قانونی خود عرضه میشوند.

3.فروشگاه مقاله های اسپم

لینک مقاله ها همواره برروی سئو یک امرواقعی است.شما یک ویا دو لینک با متن آن را به انتخاب خود دریافت میکنید ورتبه شما افزایش خواهد یافت.بااین کار رتبه اول را دریافت نمیکنید اما اگر دوباره انجام دهید به رتبه اول نزدیک تر خواهید شد.مقاله ها ساده و ارزان هستند و نیازی به خلاقیت و تلاش بیش از حد ندارند.شما تشخیص میدهید که به سیر نزولی نزدیک شده اید یاخیر اما این روش شما نباید متوقف شود فقط باید مقاله های بیشتری را بخوانید. قبل از دانستن این، شما باید درسایت به دنبال فهرست هایی دررابطه با لینک هایی مرتبط و راه کارهایی برای ساخت لینک هایی با کیفیت برای لینک شما باشد درجستجو باشید.

دیدگاه های کاربران

برچسب‌ها:

لینک سازی