ارائه محتوا و خدمات سازگار در طراحی سایت

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶

دیدگاه‌های این مقاله: 0

تعداد بازدید: 109

ارائه محتوا و خدمات سازگار در طراحی سایت

ابتدا هدف وب سایت خود را تعریف کنید و سپس مخاطبان خود را در یابید که مراحل زیر بنایی توسعه وب سایت را تشکیل می‌دهند پاسخ های ارائه شده در این بخش نوع محتوایی مورد نیاز را مشخص میکند. محتوا فرم مورد نیاز را مشخص کرده و این فرم ساختار سایت شما رامشخص می کند.

قابلیت استفاده و توانمندی که در ابتدای این فصل توضیح  داده شدندعناصر کلیدی در راهنمایی مشتریان به حساب می‌آیند..

مخاطبان مختلف از جمله رقبای شما ذی نفعان ،کارکنان، نشریات که به نام تعدادی از آنها اشاره کرده ایم وجود دارد راهنمایی مشتریان تلاشی است برای دستیابی به آنچه امکان پذیر نیست. تلاش برای تهیه محتوایی که مورد توجه طیف وسیعی از مخاطبان است همچنین این موضوع راجع به اولویت بندی محتوا برای مخاطبان کلیدی و نیاز های کلیدی آنهاست. برای نمونه به سایت های b۲b سایت های Cisco و IBM مراجعه کنید این سایت ها به طور موثری مخاطبان خود را به اطلاعات مورد نظر نیاز آنها ارتباط می دهند .

در مورد مشتریان باید به خاطر داشته باشید که فلسفه وجودی وب سایت شماره یک دلیل و فقط یک دلیل و آن کمک به مشتری است سوال مهم آن است که چطور وب سایت من نمی‌تواند به مشتریانم کمک کند.

سایت مشتری محور کار خود را با مشتریان و نیازهای آنها شروع می کند. این وب سایت ها نه تنها نیازهای اصلی مشتریان را مرتفع می سازند بلکه حتی ممکن است با درک کامل و پاسخگویی به نیازهای مختلف مشتریان موجبات خرسندی آنها را نیز فراهم آورند بنابراین از مشتریان سوال کنید راجع به انواع خدماتی که می توانید به مشتریان پیشنهاد دهید. فکر کنید کارها و اهداف کلیدی آنها را شناسایی کنید.

این انتخاب ها را برجسته نشان دهید و این حق انتخاب ها خدماتی از این قبیل باشند.

اعلام وضعیت یک پیشنهاد خدمات ارزشی که به تازگی اضافه شده اند و ارزش چندانی ندارند یا خدماتی که مشتریان خود می توانند با آن ها سروکار داشته باشند

علاوه بر این از مشتریان بپرسید که نظرشان راجع به سایت فعلی چیس؟ از آنها بپرسید چطور می توانید وب سایت خود را بهینه سازی کنید و آنها دوست دارند چه چیزهایی را در سایت شما ببینند؟

اینجا چهار مرحله از تحقیقات را پیشنهاد میکنیم که به جذب مشتری می انجامد:

شناسایی مخاطبان مختلف

رتبه بندی اهمیت هر یک از آنها در کسب و کار

تهیه لیستی از سه نیاز مهم اطلاعاتی و مخاطبان

پرسش از نمایندگان هر و مخاطب در خصوص توسعه لیست های از اقلام مورد علاقه آنها

راهنمایی مشتریان می‌توانند مزیت رقابت ایجاد کنند و سایت های مشتری محور در مقایسه با طراحی وب سایت های محصول محور به نسبت نادر هستند. وب سایت های محصول محور معمولاً محصولات زیاد و شخصات آنها را به نمایش می‌گذارند.

در تلاش برای شناسایی نیازهای مشتریان مزایا مدفون می شود.

مزایای محصول هیچگاه با نیازهای خاص مشتریان انطباق پیدا نمی‌کند. در این سایتهای هیچ گاه سوال نمی شود که چطور می‌توانم به مشتریانم کمک کنم؟

اگرچه اشاره شد که قصد داریم محتوایی را ارائه دهیم که نظر طیف وسیعی از مخاطبان را به خود جلب کنند در اختیار قرار دادن محتوای مفصل برای تمامی مخاطبان ممکن است مطلوب نباشد

بنابراین باید این سوال مطرح شود که منابع را باید از کدام مخاطبان کلیدی متمرکز کرد؟ نقطه خوب برای شروع کار، مطرح کردن این سوال است که مشتریان ایده آل من چه کسانی هستند؟

دیدگاه های کاربران