اهداف تبدیل و رویدادهای ارزش در طراحی سایت

دسته‌بندی: مزیت رقابتی

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶

دیدگاه‌های این مقاله: 0

تعداد بازدید: 1256

اهداف تبدیل و رویدادهای ارزش در طراحی سایت

 باید برای سایت خود، اهداف تبدیل تعریف کنید تا اطمینان حاصل شود که در حال دستیابی به اهداف خود هستید. بازدید از صفحات خاص همچون ثبت نام برای دریافت خبرنامه الکترونیکی و صفحه تأیید محل خرید یا فروش، نسبت به سایر صفحات، ارزشمندتر است. موارد فوق، رویدادهای ارزش نیز نامیده می شوند و شما باید سیستم رهگیری و امتیازدهی را برقرار کنید تا آنها را با استفاده از تحلیل وب "تگهای صفحه تصویری پویا" در این صفحات هدف ارزیابی کنید. Google Analytics کار تعیین اهداف تبدیل و رهگیری آنها را تسهیل می کند، حتی در شرایطی که صفحات نمایشی یا معرفهای بهتر که روی آنها تأثیر می گذارد، وجود داشته باشند.

اولویتهای طراحی، متنوع هستند اما بسیاری از شرکت ها از اهداف مدیریت ارتباط با مشتری استفاده می کنند تا آنها را برای اهدافی برای سایت خود در نظر بگیرند:

 اکتساب مشتریان - اکتساب به معنی به دست آوردن مشتریان است، تبدیل مشتریان بالقوه (بازدیدکنندگان) به مشتریان سایت.

 حفظ مشتریان - حفظ به معنای نگه داشتن مشتریان است، تضمین این که آنها باز هم خرید کنند. ارسال ایمیل و ارائه پیشنهادهای به موقع، شخصی و مرتبط میتواند مشتریان را از طریق سایت، به شما بازگرداند.

 بسط مشتریان- بسط به معنای توسعه سهم کیف پول مشتریان است که صرف خرید می شود؛ فروش دیگر محصولات و خدمات به یک مشتری، به عنوان مثال، پایگاه داده می تواند مشتریان خاصی را که محصول A را خریده اما محصول B را نخریده اند، شناسایی کند و بعد توصیه های لازم را به آنها ارائه دهد.

در هر یک از موارد فوق، این طراحی سایت است که به تبدیل بازدیدکنندگان به نتیجه مورد نیاز بازاریابی کمک می کند. جذاب کردن سایت، احتمال رسیدن به این اهداف را افزایش می دهد.

نکته عملی بازاریابی الکترونیکی

نرخ جهش

برای بررسی نرخ جهش برای تحلیل و بهبود میزان اثربخشی صفحات فرود و کیفیت مراجعه کنندگان به صفحهای خاص، باید از ابزارهای تحلیل وب خود استفاده کنید. نرخ جهشی، درصد بازدیدکنندگان صفحه یا سایتی خاصی است که تنها بعد از مشاهده یک صفحه، از سایت خارج می شوند. میتوانید مدت زمان حضور در صفحهای خاصی را نیز ارزیابی کنید. منفعت استفاده از این معیارها آن است که آنها ممکن است در مقایسه با نرخ های تبدیل، بسیار متنوع باشند؛ بنابراین شناسایی بهترین و بدترین صفحات فرود بهراحتی صورت می پذیرد.

تعالی بازاریابی الکترونیکی

Harley-Davidson از وب برای دستیابی به اهداف متنوع خود استفاده کرد .

برخی از سایت ها همچون Harley-Davidson برای اهداف متنوع همچون جذب مشتریان جدید از طریق اطلاعات مفصلی راجع به محصول، درباره محصول اصلی و محصولات گسترش یافته همچون گارانتی ها و اجارهای ها؛ توسعه دیگر جریان های درآمدی همچون تورها و دوره ها و صرفه جویی از طریق ایجاد بهره های کارایی با کمک به فروشندگان دارای مطالبات وارانتی طراحی می شوند و به این وسیله ضمن صرفه جویی در هزینه ها، خدمات بهتری را در اختیار مشتریان قرار میدهند. تبادل تجربیات و تصاویر از طریق در اختیار گرفتن برند، اهمیت دارد، اگرچه این کار همیشه از طریق اهداف مربوط به توانمندی، امکانپذیر نیست.

دیدگاه های کاربران