اهداف طراحی وب سایت

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶

دیدگاه‌های این مقاله: 0

تعداد بازدید: 118

اهداف طراحی وب سایت

مشخص کردن اهداف کلیدی سایت به تعیین عملکردها و محتوای سایت مورد نظر کمک می کند. به همین ترتیب، محتوا، فرم (شکل ظاهری آن) را به پیش می راند و فرم هم سازماندهی وب سایت را به جلو می برد. به این موضوع می پردازیم که چگونه تعامل باید در سایت، شکل بگیرد تا تجربیات فرد بازدیدکننده را بهبود بخشد.

 پس هدف یا منظور وب سایت چیست؟ ابتدا برای کمک به مشتریان یا دیگر ذینفعان این سؤال را مطرح کنید: "چگونه وب سایت من می تواند به مشتریانم کمک کند؟" به عنوان مثال:

  • به آنها کمک می کند مواردی را که لازم دارند، خریداری کنند.
  • به آنها کمک می کند اطلاعاتی را پیدا کنند.
  • به آنها کمک می کند در وقت و هزینه خود صرفه جویی کنند.
  • به آنها کمک می کند با سازمان موردنظرشان حرف بزنند.
  • به آنها کمک می کند تجربه بهتری از وب داشته باشند.

 همه این موضوعات از دید مشتریان بیان می شوند و شامل ۵ Save ،Speak ،Serve ،S Sell و Sizzle هستند. طراحی سایت می تواند به شرح ذیل و به منظور دستیابی به S5 به ما کمک کند:

 ) Sellفروش(- افزایش فروش را می توان از طریق برقراری ارتباط مؤثر، پیشنهاد کاملاً شفاف ارزش آنلاین و تسهیل تجارت الکترونیکی و جذب مشتریان احتمالی انجام داد.

)Serveخدمت) - از طریق طراحی خدماتی که به راحتی استفاده می شوند و تعاملی که برای یافتن سریع اطلاعات مرتبط و بهنگام به مشتریان کمک می کند، می توان نسبت به ارزش افزایی اقدام کرد.

)SPeakگفتوگو( - می توان از سایت جهت صحبت کردن با مشتریان و نزدیک تر شدن به آنها استفاده کرد. این کار را میتوان با تأمین محتوای سفارشی و طراحی امکانات تعاملی انجام داد تا گفتوگوی دوجانبه یا حتی سه جانبه در زمان گفتوگوی مشتریان با یکدیگر صورت پذیرد و به این ترتیب نیازمندیهای آنها مطلع شد.

Save(صرفه جویی) مزیهایی از طریق اراله محتوا و خدمات آنلاین صرفهجویی می شود که ممکن است پیش از این از طریق چاپ و پست یا خدمات رودررو و تعاملات فروش به دست آمده باشد.

Sizzle (ایجاد هیجان) - اگر سایتی به صورت عالی طراحی شده باشد، به ساخت برند و تقویت ارزش های برند از طریق محتوا، تعاملات و شمای کلی، لحن یا احساسی کمک میکند.

دیدگاه های کاربران