درجه رنگ و ارزش رنگ در طراحی سایت

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶

دیدگاه‌های این مقاله: 0

تعداد بازدید: 953

درجه رنگ و ارزش رنگ در طراحی سایت

یکی ار ویژگی های رنگ که در طول طیف آن وجود دارد درجه رنگ می باشد،که به دو نوع رنگ های گرم و سرد می باشد.

1-رنگ های گرم

رنگ های گرم شامل رنگ هایی از قرمز تا زرد می باشد که دربرگیرنده نارنجی، صورتی، قهوه ای و قرمز شرابی می باشد. رنگ های گرم بخاطر ارتباطشان با خورشید و آتش، نشان دهنده حرارت و حرکت هستند. رنگ گرم در مجاورت رنگ سرد برجسته به نظر رسمی رسد.

2-رنگ های سرد

رنگ های سرد شامل رنگ هایی از سبز تا آبی می باشند که در برگیرنده سایه هایی از بنفش نیز می باشد. رنگ بنفش بین آبی و قرمز قرار دارد و زمانی سردتر به نظر می رسد که به آبی نزدیکتر باشد و در حالی که ممکن است بنفش مایل به قرمز خیلی گرم به نظر برسد. رنگ های سرد می تواند باعث آرامش افراد شده و کاهش دهنده تنش عصبی باشد. در طراحی سایت یک طرح  رنگ های سرد متمایلند که کمتر به چشم بیایند و این امر آنها را برای استفاده بع عنوان پیش زمینه یا رنگ عناصر بزرگ تر روی صفحه مناسب می کند چون بر محتوای طرح شما غالب نمی شوند.

ارزش رنگ

میزان روشنی یا تیرگی یک رنگ به عنوان ارزش آن رنگ شناخته می شود. استفاده از رنگ های تیره یا روشن در تثبیت دوگانگی خوب در مقابل بد کمک می کند.ته رنگ با اضافه کردن سفید به موجود پدید می آید.ته رنگ های مربوط به یک رنگ، ملایم و لطیف به نظر می رسد. رنگ های تیره احساس سنگینی و تراکم را به همراه دارند.شخصیت های بد همگی در رنگ های سیاه مناسب به نظر می رسند.

اشباع

اشباع یا شدت یک رنگ به میزان روشنی یا تیرگی آن گفته می شود.مسلما رنگ های شدید و روشن بیشتر به چشم افراد می آیند.گرچه رنگ های سرد کمتر به چشم می آید اما یک آنی روشن توجه بیشتری نسبت به نارنجی تیره و رنگ گرم را به خود جلب می کند.اگر مثبت نگاه کنیم رنگ های تیره به کاهش تنش عصبی کمک کرده و به آثار حالتی رویایی و فکورانه می بخشند.

دیدگاه های کاربران