مراحل برنامه ریزی در بازاریابی الکترونیکی

دسته‌بندی: بازاریابی

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶

دیدگاه‌های این مقاله: 0

تعداد بازدید: 1166

مراحل برنامه ریزی در بازاریابی الکترونیکی

در این مقاله دنیای بازاریابی الکترونیکی پس زمینه و مزایای آن را به شما معرفی می کند. همچنین در این قسمت موقعیت بازاریابی الکترونیکی، تعاریف بازاریابی الکترونیکی و مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی خوب و بد بررسی می شوند. فرصتهای پیش روی سازمان شما هم اکنون به سمت بازاریابی الکترونیکی کشیده می شوند، بنابراین، در این بخش و بخش های دیگر یک چارچوب کاری برنامه ریزی و چک لیستهایی برای ارزیابی و بهبود شیوههای فعلی بازاریابی الکترونیکی یا برنامه ریزی نوآوری های جدید را در اختیار شما قرار میدهد.

این قسمت با استفاده از یک حافظه یار" به نام SOSTAC سازماندهی شده است. SOSTAC توسط جمعی از کارشناسان برای تولید تمام انواع طرح ها (طرح های بازاریابی، شرکتی، تبلیغاتی و بازاریابی الکترونیکی) استفاده می شود در این بخش، از SOSTAC جهت فراهم کردن یک ساختار برای مرور اولیه استفاده خواهیم کرد.

 

در طی هر مرحله برنامه ریزی وجود دارد (مراحل قبلی ممکن است دوبارہ دیده شدہ و اصلاح شوند، برای ایجاد یک طرح بازاریابی الکترونیکی، مراحل برنامه ریزی عبارتند از:

 تحلیل موقعیت - بدین معنی که ما الان کجا هستیم؟

 اهداف - به معنی کجا میخواهیم برویم؟ است. چرا آنلاین شدن دردسر دارد، مزایای آن چیست، هدف از این همه تلاشی چیست؟ ما پنج هدف اصلی، دلایلی یا مزایای آنلاین شدن را بیان میکنیم

 

استراتژی - به معنی "چگونه به آنجا میرسیم؟" است. استراتژی راه رسیدن به اهداف را کوتاه می کند. کدام مرحله تکاملی و سطح جامعیت پایگاه داده مورد نیاز است، چه بخشی هایی و موقعیتی باید ترکیب بازاریابی کلی و ترکیب ترویجی را به دست آورند (درست شبیه استراتژی های تماس متفاوت برای بخش های مختلف) و این که کدام ابزارهای الکترونیکی باید انتخاب شوند؟ داشتن استراتژی درست الکترونیکی حیاتی است.

 تاکتیک ها - ابزارهای الکترونیکی تاکتیکی و جزییات آمیخته بازاریابی که در بخش های دیگر بیان می شود

اقدامات - به برنامه های عملی و مهارتهای مدیریت پروژه برمیگردد

کنترل - بررسی می کند که آیا تلاش های الکترونیکی و سئو سایت شما نتیجه بخشی است و چه بهبودهایی می توان صورت داد.

 

دیدگاه های کاربران