وبسایت شرکتی طیوران ابزار

طیوران ابزار ساخت و تجهیز سالن‌های مرغداری

شرکت طیوران ابزار ساخت و تجهیز سالن‌های مرغداری با آخرین فناوری روز دنیا و سالن‌های مرغداری را انجام می دهد.

درصد انجام پروژه:

%100

%100
وبسایت شرکتی طیوران ابزار

طیوران ابزار ساخت و تجهیز سالن‌های مرغداری

وبسایت شرکتی طیوران ابزار

sd

  • تکنولوژی های استفاده شده

  • کارفرما

  • دسته‌بندی

  • شرکتی

  • تاریخ تحویل

  • ۹۷/۰۳/۲۱

تاریخ اتمام: ۹۷/۰۳/۲۱

دسته‌بندی: شرکتی

پکیج: شرکتی

این پروژه را به اشتراک بگذارید

اعضای فعال در این پروژه

  • پدرام کیائی
  • محمد احمدی