قوانین میزبانی وب

اين توافقنامه توسط و ما بين گروه تجاری آذرین وب كه در اين توافقنامه "آذرين وب” ناميده مي‌شود از يك طرف و شما (وكيل، نماينده، وارث و جانشين شما) كه در اين توافقنامه "مشترك” و يا "کاربر” و يا "مشتري” و يا "خريدار” ناميده مي‌شود از طرف ديگر، تنظيم شده و قابل‌اجرا مي‌باشد. ورود به سايت آذرين وب ،خريد هر يک از خدمات و يا محصولات آذرين وب ، استفاده از هر يک از سرويس هاي رايگان و غير رايگان آذرين وب و يا انجام هرگونه معامله ، تعامل و يا تراکنش با آذرين وب و تمامي پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران ، وابستگان و تمامي زيرمجموعه‌هاي آذرين وب مستلزم پذيرش تمامي بخش‌هاي اين شرايط و قوانين بوده و در صورتي که شما با بخش و يا تمامي اين شرايط و قوانين موافق نمي‌باشيد بايد از وب سايت آذرين وب خارج شده و ديگر به آن بازنگرديد و هيچ‌کدام از سرويس هاي آذرين وب را استفاده ننموده و هيچ يک از محصولات و خدمات آذرين وب را خريداري ننماييد. در صورت خريد و يا سفارش هر کدام از محصولات و خدمات آذرين وب شما اين شرايط و قوانين را پذيرفته‌ايد.

 

اين توافقنامه و قرارداد با توجه به ماده ده قانون مدني و از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مي باشد. اين توافقنامه و قرارداد در ?? ماده تنظيم شده و به تاييد طرفين رسيده است. کاربر به صراحت اعلام مي دارد که تمامي اين توافقنامه را به طور کامل مطالعه نموده و با ورود به سايت و يا پرداخت مبلغ و يا عضويت در سايت تمامي اين شرايط و قوانين را پذيرفته و نيازي به اخذ امضاء از وي وجود ندارد و وي تنها يک نسخه از اين شرايط و قوانين چاپ نموده و نزد خود نگهداري مي نمايد.

 

توافقنامه

مشترك متعهد مي‌شود كه تمامي بندها و شرايط اين توافقنامه را رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات آذرين وب را تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زماني كه از خدمات و محصولات استفاده مي‌کند و از مزاياي آن بهره مي‌برد، اجرا شود. چنانچه مشترك در استفاده از محصولات و خدمات آذرين وب انصراف دهد، هيچ وجهي از سوي آذرين وب مسترد نمي‌گردد (به استثناي موارد بند ?? اين توافق‌نامه). مشترك مي‌پذيرد كه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات آذرين وب مسئول خواهد بود كه اين موضوع را به آذرين وب اطلاع دهد.

 

منابع سرور

هر وب سايت که بيش از حد متعارف از منابع سرور (مانند CPU، Ram ،HDD و پهناي باند يا شبکه) استفاده کند متوقف خواهد شد و کاربر موظف خواهد بود ميزان مصرف سرويس خود را از منابع سرور تا حد استاندارد کاهش دهد تا سرويس کاربر مجدد فعال گردد. آذرين وب بسته به شرايط سرور تعيين‌کننده حدود متعارف استفاده از منابع سرور خواهد بود به اين صورت که هيچ‌گاه سرويس کاربر نبايد باعث ايجاد اختلال در سرور و يا ايجاد کندي و يا کاهش کيفيت سرويس کاربران ديگر بر روي آن سرور گردد. همچنين هر وب سايت يا سرويسي که بدين شکل موجب اختلال در کارايي و يا سرعت سرور يا شبکه شود تا زمان رفع اين مورد متوقف خواهد شد. آذرين وب در تمامي موارد اين موضوع را با اخطار قبلي انجام مي‌دهد تا وب سايت کاربر متوقف نگردد اما در مواردي که اين موضوع باعث ايجاد اختلال در سرور و يا کاهش کيفيت و يا سرعت سرويس کاربران ديگر موجود بر روي آن سرور گردد آذرين وب بدون اخطار قبلي سرويس کاربر را براي بيست و چهار ساعت متوقف خواهد نمود و سپس اخطارهاي لازم را براي کاربر ارسال مي‌نمايد تا کاربر نسبت به رفع مشکل وب سايت خود اقدام نمايد. در صورت تکرار اين موضوع سرويس کاربر به طور کامل و براي هميشه قطع خواهد شد. کاربر مي‌پذيرد آذرين وب تنها مرجع تعيين حدود استاندارد مورد بحث در اين ماده مي‌باشد.

 

خبرنامه، ايميلهاي گروهي، ايميلهاي تبليغاتي و اسپم

ارسال ايميل انبوه از سرويس هاي آذرين وب ممنوع است. منظور از ايميل انبوه ارسال ايميل با تعداد بيش از کاربرد متعارف يک کاربر معمولي اينترنت در روز مي‌باشد . ارسال ايميل تبليغاتي حتي براي يک‌بار از تمامي سرويس هاي آذرين وب ممنوع است. ارسال هرگونه ايميل تبليغاتي يا گروهي، صرف نظر از باري که بر روي ميل سرور ايجاد مي‌کند ممنوع مي‌باشد. همچنين هر وب سايت نمي‌تواند بيش از پانصد ايميل در روز ارسال کند و اين ايميل‌ها به هيچ عنوان نبايد شامل ايميل‌هاي (تبليغاتي ، خبرنامه ، اطلاع‌رساني جمعي يا گروهي يا عمومي و يا انفرادي ) باشد. سرويس متخلف بلافاصله و براي هميشه قطع خواهد شد. در مواردي که سرويس کاربر نياز به تعداد بيش از پانصد ايميل در روز دارد اين موضوع حتماً بايد قبلاً به تأييد آذرين وب رسيده باشد. کاربر مي‌پذيرد آذرين وب تنها مرجع تعيين کاربرد متعارف مورد بحث در اين ماده مي‌باشد.

 

انتقال به غير

مشتريان نمي‌توانند پيش از دريافت مجوز كتبي از شرکت آذرين وب، بخشي يا تمام حقوق يا تعهدات خود نسبت به اين توافقنامه و يا هر يک از محصولات و خدمات آذرين وب را به ديگري واگذار نموده يا وكالت دهند. به طور کل انجام هرگونه نقل و انتقال محصولات و خدمات آذرين وب نسبت به عين ، بخش و يا منافع آن به هر طريق شامل انتقال قطعي ، رهني ، اجاره‌اي ، شرطي ، صلح حقوق ، اقرار ، وکالت ، وصيت و حق تقسيم اموال تنها با اجازه کتبي آذرين وب امکان‌پذير مي‌باشد. در صورت انجام هر نوع نقل و انتقال بدون اجازه کتبي آذرين وب نقض اين تعهدنامه رخ داده است و دريافت‌کننده محصولات و خدمات داراي هيچ‌گونه حقي نبوده و کاربر انتقال‌دهنده مسئول خواهد بود.

 

اطلاعات صحيح

مشترك موافقت مي‌نمايد كه با به‌روز نمودن اطلاعات خود هنگام استفاده از خدمات و محصولات آذرين وب اطلاعات صحيح در اختيار آذرين وب قرار دهد و آذرين وب براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه‌شده توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه مي‌دهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا آذرين وب شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد آذرين وب به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وي را مسدود نمايد. در صورتي که کاربر از ابتدا اطلاعات ناصحيح و يا ناقص وارد نمايد نقض شرايط اين توافقنامه رخ داده است و هنگامي که آذرين وب از اين امر آگاهي يابد سرويس کاربر را براي هميشه قطع خواهد شد و کاربر حق هيچ‌گونه اعتراضي نخواهد داشت. آذرين وب بنا به صلاحديد خود ممکن است از يک کاربر درخواست تأييد هويت نمايد در اين حالت کاربر موظف مي‌باشد نسبت به ارسال تصوير برابر اصل مدارک هويتي خود و تأييد هويت و مشخصات محل سکونت بر اساس نوع درخواست تأييد هويت و محل سکونت اقدام نمايد در غير اين صورت تا زمان تأييد هويت و محل سکونت کاربر حساب وي و تمامي خدمات مرتبط با آن معلق خواهد شد. در صورتيکه شرکت، در هنگام تکميل فرآيند خريد وبه جهت تسهيل وتسريع امور اقدام به دريافت وکنترل اين مدارک ننمايد پس از آن حق دريافت اين مدارک همواره براي شرکت محفوظ بوده وبا عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به شرکت، حقوق مالکيتي خريدار ملغي محسوب مي شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحيح اطلاعات مستقيما بر عهده خريدار خواهد بود. شرکت مسئوليتي در قبال کنترل صحت امضاء خريداران ونمايندگان آنها ندارد.

 

امنيت حساب

مشترك متعهد مي‌گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب‌هاي خود در آذرين وب را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه به وسيله حساب مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد کاربر بايد سريعاً به آذرين وب اطلاع دهد.بديهي است آذرين وب هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشترك با و يا بدون اطلاع مشترك انجام‌شده نمي‌پذيرد.مشترك مي‌بايست به دليل امنيتي اطلاعات دسترسي به حساب خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد. لازم به يادآوريست که دسترسي غيرمجاز افراد ديگر به حساب کاربر مي‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذيري گردد زيرا حساب‌هاي کاربر در آذرين وب داراي دسترسي‌هايي مي‌باشند که مي‌توان از طريق آن‌ها سرويس را به طور کامل حذف کرد و يا تغيير داد و يا به طور کامل به خارج از آذرين وب انتقال داد که در اين حالت‌ها ديگر و تحت هيچ شرايطي نمي‌تواند تغييرات انجام‌شده را به حالت اول بازگرداند و يا سرويس کاربر را مجدد فعال نمود.

 

دامنه هاي تحت www.nic.ir

تمامي دامنه‌هاي تحت ir توسط پژوهشگاه دولتي دانش‌هاي بنيادي(www.nic.ir) به عنوان متولي اين موضوع در کشور ثبت مي گردند و آذرين وب کارگزار ثبت اين نوع دامنه‌ها مي‌باشد.کاربر موظف به اجراي کامل و بي نقص تمامي موارد مندرج در راهنماي ثبت دامنه‌هاي تحت www.nic.ir شامل دامنه‌هاي ir و تمامي موارد ديگر مي‌باشد در صورت عدم رعايت کامل راهنما مسئوليت تمامي موارد ديگر به عهده کاربر مي‌باشد. همچنين کاربراني که اقدام به انجام هرگونه عمليات در رابطه با اين نوع دامنه مي‌نمايند موظف به رعايت تمامي بندهاي موافقت‌نامه پژوهشگاه دولتي دانش‌هاي بنيادي(www.nic.ir) به آدرس اينترنتي www.nic.ir/Domain_Register_Policy.html مي‌باشند در اين مورد تمام کاربران موظف به دريافت کامل راهنما چه از طريق وب سايت و چه از طريق بخش فروش مي‌باشند و عدم درک و تفهيم اين راهنما و موافقت‌نامه و يا عدم دريافت و يا عدم مطالعه آن رافع مسئوليت کاربران نمي‌باشد.

 

تهديد عليه آذرين وب

چنانچه استفاده مستقيم و يا غيرمستقيم مشترك از محصولات و خدمات آذرين وب منجر به اقدام و يا تهديد قانوني مستقيم و يا غيرمستقيم عليه آذرين وب، شرکت‌هاي وابسته و يا شرکا گردد، آذرين وب مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس‌دهي به مشترك خود خاتمه دهد.

 

مالكيت معنوي

كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوي آذرين وب متعلق به آذرين وب است. مشترك موافقت مي‌کند كه هيچ سود يا امتيازي در اين مالكيت معنوي به وي منتقل نمي‌شود و متعهد مي‌شود كه هيچ‌گونه ادعا و درخواستي درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد. مشترك درك و موافقت مي‌کند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقت‌نامه، ساير رويه‌ها و وب سايت آذرين وب مانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاري در جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و آذرين وب صادرکننده امتياز آن صريحاً تمامي حقوق مربوط به چنين مواردي را براي خود محفوظ مي‌دارد، همچنين مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهاي شرح داده‌شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبي از آذرين وب يا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ‌گونه امتياز يا حقي تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتي يا حق مالكيت يا پروانه ديگر به وسيله اين توافق‌نامه به مشترك واگذار نشده است.

 

ضامن تعهدات

مشترك يا هر شخص ديگر كه به نمايندگي از مشترک اين توافقنامه را با عمل ورود به سايت آذرين وب يا تهيه هر يک از سرويس هاي آذرين وب يا انجام هرگونه معامله و يا تراکنش با آذرين وب و يا عمل تأييد در مراحل خريد، به صورت الكترونيكي امضا مي‌نمايد، بدين وسيله اعلام مي‌كند و متعهد مي‌شود كه داري حقوق، اختيارات و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين توافقنامه مي‌باشد و هيچ‌ يك از حقوق و مزاياي اين توافقنامه را به شخص ديگر انتقال نخواهد داد. همچنين متعهد مي‌شود كه ?? سال يا بيشتر سن دارد و يا وكيل قانوني وي اين شرايط را دارد و به جانشيني وي اين قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمين مي‌نمايد تمامي مفاد اين قوانين را مطالعه نموده و درک کرده است.

 

پرداخت غرامت

مشترك توافق مي‌كند كه از آذرين وب ، پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب و يا هزينه شامل حق‌الوکاله كه ناشي از ادعا، عملكرد و يا تقاضاي شخص ثالث در ارتباط با مشترك (شامل نمايندگان مشترك و يا هر فرد ديگر كه از اشتراك، محصولات يا خدمات مشترك با و يا بدون اجازه مشترك، استفاده از خدمات و محصولات كه مشترك از آذرين وب خريداري نموده است) و يا نقض مفاد توافقنامه‌هاي موجود در اين توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعي را پرداخت نمايد. علاوه بر اين مشترك موافقت مي‌نمايد كه از آذرين وب در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب يا هزينه شامل حق‌الوکاله كه ناشي از نقض ضمانت‌ها ذكر شد و در اين توافقنامه به هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشترك، هر ادعايي مبني بر اشتراك شما به كپي‌رايت ، علامت تجاري، حق مالكيت معنوي شخص ديگر باشد محافظت كرده و غرامات احتمالي را بپردازد. اين غرامات علاوه بر غرامت‌هايي است كه مشترك از طرف خود پرداخت مي‌نمايد.

 

کاربر موافقت مي‌کند كه در هر شرايطي سقف خسارات اثبات‌شده توسط مرجع رفع اختلاف شامل مراجع قضايي و يا هر مرجع رفع اختلاف ديگر به نفع کاربر براي هر يک از انواع سرويس ها حداکثر معادل هزينه پرداختي آن سرويس توسط کاربر به آذرين وب بوده و شرکت هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال جبران خساراتي مازاد بر اين مبلغ تحت هيچ شرايطي نخواهد داشت. تمامي مشتريان ، کاربران و مشترکان آذرين وب موظف به پذيرش اين ماده بوده و در صورت عدم پذيرش هرگز نبايد هيچ‌کدام از محصولات و يا خدمات آذرين وب را تهيه نمايند.

 

در صورتي که سرويس کاربر به دليل فني براي مدت بيش از ?? ساعت قطع باشد به ازاي هر ?? ساعت يک روز به انتهاي سرويس کاربر اضافه مي‌گردد. اين افرايش پس از ارسال درخواست الکترونيکي کاربر انجام خواهد شد. در صورتي که مدت قطعي سرويس کاربر از ?? روز بيشتر گردد سرويس کاربر فسخ و باقيمانده مبلغ سرويس کاربر بر اساس مدت سرويس و از زمان شروع قطعي سرويس محاسبه و مبلغ آن به کاربر مرجوع مي‌گردد. در صورتي که قطعي سرويس کاربر به دلايل غير فني از جمله نقض شرايط سرويس آذرين وب و يا فسخ يک طرفه سرويس کاربر توسط آذرين وب و يا هر دليل غير فني ديگر رخ داده باشد اين شرايط برپا نخواهد بود. آذرين وب تنها مرجع تشخصي فني و يا غير فني بودن قطعي مي‌باشد.

 

اقدام قانوني عليه آذرين وب

کاربران آذرين وب تعهد مي‌نمايند چنانچه شكايتي عليه آذرين وب در حال اجرا يا ارسال داشته باشند قبل از اقامه دعوي ابتدا به صورت کتبي و از طريق ارسال يک نامه با امضاء کاربر به همراه تصوير کارت ملي از طريق پست سفارشي به آدرس دفتر مرکزي آذرين وب را از اين موضوع مطلع گردانند و آذرين وب فرصت دارد طي حداکثر 60 روز کاري پس از دريافت نامه مذکور تلاش نمايد تا شايد بتواند از طرق فني و غير فني مورد کاربر را رفع نمايد. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال اين اطلاعيه به آذرين وب به منزله نقض موارد اين توافقنامه خواهد بود و بر اساس شرايط نقض توافقنامه اقدام خواهد شد. همچنين هيچ روشي غير از پست سفارشي جهت اين اطلاعيه مورد قبول نمي‌باشد.

 

قوانين حاكم، محل دادرسي، عدم اجازه شكايت

در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خريدار موظف است بر اساس ماده ها (قدام قانوني عليه آذرين وب) بدوا نسبت به اعلام موضوع به آذرين وب اقدام نموده تا موضوع مورد رسيدگي واقع گردد. با توجه به اينکه مجوز فعاليت آذرين وب که از سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران مي باشد در صورت عدم حصول نتيجه پس از 60 روزکاري، خريدار مي تواند به شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران مراجعه نموده تا موضوع مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد. ضمنا خريدار تعهد مي نمايد نظر شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران را به عنوان حکم مرضي الطرفين پذيرفته و حق هرگونه شکايت و يا درخواست حکم و يا اعتراض و يا ادعاء به ساير مراجع را جزئاً و ک?ً از خود سلب و اسقاط م? نما?د.

همچنين مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلي كه در اين توافقنامه مطرح شده‌اند شكايتي به مراجع ذيصلاح ارائه دهد.

 

ابلاغ هاي قانوني

كليه ابلاغ‌ها و اعلانات عمومي آذرين وب در وب‌سايت اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض شرايط سرويس به پست الكترونيك مشترك ارسال مي‌شوند. اعلانات و ابلاغ‌هاي مشترك به آذرين وب از طريق پست سفارشي به آدرس دفتر مركزي ارسال گردد. در تمامي موارد عدم دريافت ايميل ارسال شده توسط کاربر پذيرفته نمي باشد.

 

عناوين

عناوين موجود در اين توافقنامه جنبه تفسيري دارند و چنانچه تضادي بين عناوين و مفاد توافقنامه وجود داشته باشد، مفاد قرارداد مي‌بايست مرجع عملكرد قرار گيرند.

 

توافقنامه كامل

توافقنامه حاضر شامل رويه‌ها و توافقنامه‌هايي كه در اين قسمت اشاره شده (مانند رويه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بين مشترك و آذرين وب براي محصولات و خدمات آذرين وب تلقي مي‌گردد.

 

تفكيك‌پذيري

بخش‌هاي اين قرارداد تفكيك‌پذير مي‌باشند. در صورتي كه بخشي از اين قرارداد نامعتبر يا غير اجرايي باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزديک‌ترين شكل به متن اصلي تفسير مي‌گردد و ساير قسمت‌ها و شرايط توافقنامه به طور كامل لازم‌الاجرا هستند.

 

سلب اختيار

عدم اجري بخشي از شرايط اين توافقنامه و توافقنامه‌هاي ضميمه آن توسط آذرين وب در مقابل مشترك يا ديگران به منزله سلب حق اجراي اين توافقنامه از آذرين وب نمي‌باشد.

 

وضعيت اضطراري

آذرين وب همه تلاش خود را براي پايدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام مي‌دهد با اين همه مشكلات فني و غير فني خاص و ساير عوامل خارج از كنترل آذرين وب هر از چند گاهي ممكن است منجر به وقفه در سرويس‌دهي آذرين وب گردند. مشترك موافقت مي‌نمايد آذرين وب را براي نتايج اين وقفه‌ها مسئول نداند.

 

خسارت و رفع مسئوليت

آذرين وب تعهد مي‌نمايد تمامي خدمات ذکرشده در وب سايت را به کاربر ارائه دهد. تمامي خدمات آذرين وب به همان شکلي که هستند ( AS IS ) ارائه مي‌شوند و هيچ‌گونه گارانتي(ضمانت) صريح و ضمني (اضافه بر مواردي که در وب سايت قيد گرديده) شامل آن‌ها نمي‌گردد. ضمناً هيچ‌گونه ضمانتي مانند مطابق نياز خريدار بودن، بي‌عيب بودن، عدم قطعي، امنيت کامل و … ارائه نمي‌شود. همه ضمانت‌هاي غير کتبي در مورد سرويس هاي آذرين وب که توسط کارکنان يا نمايندگان و يا سايرين ارائه شوند فاقد اعتبار مي‌باشند. آذرين وب هيچ‌گونه خسارتي بابت عملکرد سرويس خود به هر نحو نمي‌پردازد. آذرين وب تحت هيچ شرايطي مسئول حوادث احتمالي نخواهد بود.

 

با توجه به امکان اشتباه انساني تمامي ضمانت‌ها ، قرارها و قول‌هاي شفاهي(تلفني ، رو در رو و يا هر روش شفاهي ديگر) و يا الکترونيکي (ايميل ، چت ، تيکت و انواع روش‌هاي ارتباط الکترونيکي ديگر) که توسط پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران ، وابستگان و تمامي زيرمجموعه‌هاي آذرين وب به کاربر ارائه مي‌گردد به طور کامل باطل مي‌باشد و تنها ضمانت‌هاي کتبي با مهر و سربرگ قانوني شرکت و يا موارد صريحاً قيدشده در وب سايت آذرين وب معتبر مي‌باشد و تمامي ضمانت‌ها ، قرارها و قول‌هاي غير مکتوب مطلقاً باطل مي‌باشد. در اين حالت کاربر مي‌تواند درخواست ارائه ضمانت کتبي از شرکت نمايد و در صورت عدم وجود ضمانت کتبي با مهر و سربرگ قانوني شرکت کاربر اعلام مي‌دارد که هيچ‌کدام از موارد شفاهي و يا الکترونيکي ديگر را مستند ندانسته و بر اساس آن هيچ اقدامي انجام نداده و يا تصميم اتخاذ نمي‌نمايد.

 

آذرين وب تحت هيچ شرايطي در برابر هر نوع خسارت مستقيم و غيرمستقيم که از سرويس ها و يا خدمات آذرين وب متوجه فرد و يا افرادي گردد مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي مشترك در استفاده از محصولات و يا خدمات آذرين وب باشد. اگر چه آذرين وب احتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد، برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثنا گردد كه در چنين شرايطي مسئوليت آذرين وب محدود به هزينه پرداختي توسط کاربر به آذرين وب براي محصول و يا خدمت مربوطه مي‌گردد.

 

کاربر موافقت مي‌كند كه در هر شرايطي سقف خسارات اثبات‌شده توسط مرجع رفع اختلاف به خريدار براي هر يک از انواع سرويسها حداکثر معادل هزينه پرداختي آن سرويس توسط خريدار بوده و شرکت هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال جبران خساراتي مازاد بر اين مبلغ نخواهد داشت. تمامي مشتريان ، کاربران و مشترکان آذرين وب موظف به پذيرش اين ماده بوده و در صورت عدم پذيرش هرگز نبايد هيچ‌کدام از محصولات و يا خدمات آذرين وب را تهيه نمايند. تمامي موارد مرتبط با کاربران شامل محتواي وب سايت کاربران، نحوه استفاده آن‌ها از خدمات آذرين وب و اطلاعات و داده‌هاي استفاده‌شده توسط کاربران و به طور کل تمامي مواردي که توسط کاربران اقدام شده باشد به عهده کاربر بوده و هيچ شخص ثالثي حق اقدام قانوني عليه آذرين وب را ندارد و در صورت لزوم اقدام قانوني تنها عليه کاربر بايد انجام شود بديهي است مسئوليت تمامي عملياتي كه از طريق حساب مشترك و يا خدمات در اختيار کاربر انجام مي‌گيرد، چه به وسيله خود مشترك و چه به وسيله جانشين و نماينده وي و يا افراد متفرقه و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشترك مي‌باشد. آذرين وب از پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام‌شده در حساب مشترك با و يا بدون اجازه مشترك خودداري مي‌کند.

 

اسکريپتها

قرار دادن هرگونه اسکريپت که موجب خطر امنيتي بالقوه براي سرورها شود و يا موجب اختلال در عملکرد شبکه يا سرورها گردد بدون اخطار قبلي حذف و وب سايت متخلف براي هميشه قطع مي‌گردد.

 

نصب Chat room

Chat room ها معمولاً به ميزان بالايي از منابع يک سرور را مصرف مي‌کنند بنابراين امکان نصب آن‌ها بر روي سرويسهاي اشتراکي وجود ندارد. کاربراني که نياز به نصب Chat room دارند مي‌بايست از سرويسهاي اختصاصي آذرين وب استفاده نمايند.

 

IRC

انجام IRC بر روي کليه سرويسهاي آذرين وب اکيداً ممنوع بوده و آذرين وب ضمن قطع سرويس متخلف، حق پيگرد قانوني را براي خود محفوظ مي‌دارد.

 

بکاپ داده ها

آذرين وب در تمامي سرويس هاي خود اقدام به تهيه نسخه پشتيبان از کل سرور (نه يک کاربر خاص) به صورت دوره‌اي مي‌نمايد.اين دوره‌ها ممکن است هفتگي، ماهانه، چند ماه يک‌بار و يا سالانه انجام پذيرد اما اين نسخه پشتيبان صرفاً جهت عمليات داخلي آذرين وب مي باشد و ممکن است شامل داده هاي يک کاربر خاص نباشد. تمامي کاربران مي‌پذيرند به طور کلي مسئوليت بکاپ(نسخه پشتيبان) اطلاعات با خود آنان بوده و همه کاربران مي‌بايست پشتيبان کليه اطلاعات خود را در جايي خارج از تجهيزات و سرورهاي آذرين وب نگهداري نمايند تا در صورت نياز از آن استفاده نمايند.

در صورت بروز هر مشکل مسئوليت به عهده کاربر خواهد بود و کاربر موظف است اطلاعات را از پشتيبان‌هاي تهيه‌شده توسط خودش که در خارج از سرورهاي آذرين وب نگهداري مي‌نمايد بازگرداند. اين ماده شامل تمامي سرويس هاي آذرين وب بدون استثنا خواهد بود و حتي در صورتي که در ويژگي‌هاي يک سرويس بک آپ گيري هم قيد گرديده باشد صرفاً جنبه بک آپ گيري داخلي آذرين وب را دارد مشتري نمي‌تواند از آن استفاده نمايد و شامل اين ماده خواهد بود و کاربر آن سرويس نيز موظف به تهيه بک آپ مي‌باشد. هيچ دليل فني و غير فني براي عدم تهيه نسخه پشتيبان از کاربر پذيرفته نيست و عدم همکاري و يا مشکل فني نمي‌تواند دليل عدم تهيه بک آپ توسط کاربر باشد.

در صورتي که کاربر به هر دليل امکان تهيه نسخه پشتيبان خارج از سرويس هاي آذرين وب را ندارد بايد فوراً استفاده از سرويس را متوقف نمايد و در صورت ادامه استفاده از سرويس مسئوليت مشکلات احتمالي به عهده کاربر خواهد بود. کاربر موظف مي‌باشد از سالم بودن و کامل بودن بک آپ تهيه‌شده توسط خودش در خارج از سرويس هاي آذرين وب اطمينان حاصل نمايد و در صورت خراب بودن و يا ناقص بودن بک آپ تهيه‌شده توسط کاربر مسئوليت به عهده آذرين وب نخواهد بود.

در صورتي که امکان بازگرداندن اطلاعات کاربر از بک آپ هاي آذرين وب موجود باشد اين عمل با دريافت هزينه انجام خواهد شد و در صورتي که به هر دليل امکان بازگرداندن اطلاعات کاربر از نسخه‌هاي پشتيبان آذرين وب وجود ندارد هيچ مسئوليتي متوجه آذرين وب نخواهد بود.

 

پايگاه داده و ايميل

حجم پايگاه داده و ايميل تمامي سرويس هاي داراي اين موارد درصد مشخصي از کل فضاي پلان اختصاص‌يافته مي‌تواند باشد. و هيچ کاربري حق استفاده بيش از اين مقدار را ندارد و کاربر بايد پيش از تهيه سرويس از ميزان مربوطه آگاهي پيدا نمايد.

 

موارد منع استفاده

استفاده از سرويس هاي اشتراکي آذرين وب براي هر يک از موارد زير اکيداً ممنوع مي‌باشد و کاربر تعهد مي‌نمايد از سرويس اشتراکي خود براي هيچ‌کدام از عناوين زير استفاده ننمايد. در صورت مشاهده هر يک از موارد زير در سرويس هاي اشتراکي آذرين وب سرويس کاربر مربوطه سريعاً و بدون هيچ اخطار قبلي قطع خواهد شد و تمامي مبلغ پرداختي کاربر به عنوان جريمه توسط آذرين وب ضبط خواهد شد.

Spidering

Crawlering

Mailing Scripts

HYIP

Mailing lists

Hot-Linking

Proxy

Bit Torrent

AutoSurf, PTC, PTS ,PPC sites

IP Scanners

Port Scanners

Fraudulent Sites

Brute force Programs/Scripts/Applications

leeching

 

استفاده غير قانوني

کاربران متعهد مي‌شوند تمامي قوانين جاري کشور جمهوري اسلامي ايران را رعايت نمايند. همچنين با توجه به قرار داشتن سرورهاي آذرين وب در کشورهاي انگليس و امريکا ، کانادا، آلمان و هلند کاربران متعهد به رعايت تمامي قوانين سلبي مرتبط با اينترنت در کشورهاي ايران ، آمريکا ، انگليس ، کانادا ، هلند ، آلمان و اتحاديه اروپا مي‌باشند و عدم آشنايي کاربران با اين قوانين رافع مسئوليت آن‌ها نخواهد بود. به طور کل سرويسهاي آذرين وب مي‌بايست در جهت مقاصد قانوني استفاده گردد. انتقال، نگهداري يا انتشار هر گونه اطلاعات يا داده که مخالف هر قانون اجرايي باشد يا مستقيماً به تخلف از قانون خاصي کمک کند ممنوع است. اين مورد مي‌تواند شامل مواد زير باشد (البته محدود به مواد زير نيست):

مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه ممنوع است و در صورت بروز چنين مسائلي آذرين وب حق پيگرد قانوني و شکايت از متخلف به مراجع قانوني را محفوظ مي‌دارد. نمونه‌هايي از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل مي‌شود: دسترسي يا استفاده غيرمجاز از داده‌ها، سيستم يا شبكه، از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب‌پذيري يك سيستم يا شبكه، مداخله در خدمات ارائه‌شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل: تلاش براي دسترسي به اطلاعات نامه‌هاي الكترونيكي، تلاش عامدانه براي پر كردن فضاي يك سيستم، تلاش براي تغيير و يا حذف اطلاعات وب سايتها بدون مجوز از مالکان آن‌ها و…

 

ويروسها و سير فعاليتهي تخريبي

استفاده از سرويسها يا تجهيزات آذرين وب براي ايجاد يا ارسال ويروس‌ها، کرم‌ها يا تروجان هاي اينترنتي ممنوع است. در ضمن هر گونه تلاش براي ايجاد حملات DOS و Email Bombing و Flood کردن ممنوع است.

 

مسائل جنسي

استفاده از سرويس هاي آذرين وب براي نگهداري، ارسال، نمايش، انتقال، تبليغ يا هر عمل مشابه بر روي داده‌هاي مرتبط با مسائل جنسي به هر شکل ممنوع است.

 

ايجاد مزاحمت براي آذرين وب و تمامي زير مجموعه هاي آذرين وب

در صورت ايجاد هرگونه مزاحمت براي آذرين وب و تمامي زيرمجموعه‌هاي آن مانند کارمندان ، وب سايت ، گروه پشتيباني و غيره به هر نحو شامل (تلفني،ايميلي،ارتباط اينترنتي و غيره) و يا اهانت و يا توهين به آذرين وب مانند کارمندان ، وب سايت ، گروه پشتيباني و غيره به هر نحو شامل (تلفني،ايميلي،ارتباط اينترنتي و غيره) و تمامي زيرمجموعه‌هاي آن، سرويس کاربر سريعاً ، بدون اخطار قبلي و براي هميشه قطع خواهد شد و آذرين وب فرد مذکور را به مراجع ذيصلاح معرفي خواهد نمود. آذرين وب تنها مرجع تشخيص اين مورد خواهد بود.

 

نشر اکاذيب عليه آذرين وب و تمامي زير مجموعه هاي آذرين وب

در صورت نشر هرگونه اکاذيب عليه آذرين وب و تمامي زيرمجموعه‌هاي آن به هر نحو شامل (الکترونيکي و غير الکترونيکي) و يا تهمت و افترا به آذرين وب به هر نحو شامل (الکترونيکي و غير الکترونيکي) سرويس کاربر سريعاً ، بدون اخطار قبلي و براي هميشه قطع خواهد شد و آذرين وب فرد مذکور را به مراجع ذيصلاح معرفي خواهد نمود. آذرين وب تنها مرجع تشخيص اين مورد خواهد بود.

 

اقدام عليه آذرين وب و يا خسارت به آذرين وب

در صورت هرگونه اقدام که به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم به صورت مالي و غيرمالي شامل (منافع ، اعتبار ، شهرت و …) آذرين وب لطمه وارد نمايد. سرويس کاربر سريعاً ، بدون اخطار قبلي و براي هميشه قطع خواهد شد و همچنين کاربر متخلف مسئول جبران خسارت وارده به آذرين وب خواهد بود. همچنين در صورتي که سرويس کاربر به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم موجب ايراد خسارت مالي و غيرمالي به آذرين وب گردد کاربر مسئول جبران آن خواهد بود.

 

حريم شخصي و اطلاعات محرمانه

به طور کلي محيط اينترنت به همان ميزان ساير محيط‌هاي ارتباطي مانند پست، دورنگار و تلفن براي انتقال اطلاعات محرمانه امنيت دارد. در کليه اين محيط‌ها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همين دليل ضمن آنکه آذرين وب تمام تلاش خود را براي ايجاد محيطي امن براي نگهداري و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه مي‌نمايد، با اين حال از جانب احتياط از کاربران خود مي‌خواهد که هميشه ارتباطات آنلاين اينترنتي خود را ناامن فرض نمايند. آذرين وب هيچ‌گونه مسئوليتي در رابطه با امنيت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهاي خود نمي‌پذيرد.

 

مسئوليت کاربران

کاربران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرويس تهيه‌شده مي‌باشند همچنين مي‌بايست به حقوق ساير کاربران آذرين وب احترام بگذارند. آذرين وب حق تعليق يا قطع دائم سرويس کاربراني که به صورت خواسته يا ناخواسته موجب اختلال در سرويس ساير کاربران مي‌گردد را براي خود محفوظ مي‌دارد. کاربر مي‌پذيرد که آذرين وب تنها مرجع تشخيص اين موضوع مي‌باشد و کاربر حق هيچ‌گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

 

آذرين وب هيچ‌گونه مسئوليتي در رابطه با داده‌ها و اطلاعات کاربر در سرويس هاي خود ندارد و مسئول حفظ ، نگهداري ، بروز بودن ، بازيابي و امنيت اطلاعات و داده‌ها شخص کاربر مي‌باشد. در صورتي که به هر دليل فني و غير فني که توسط آذرين وب و يا شخص ثالث رخ داده باشد و به واسطه آن اطلاعات کاربر دچار اشکال، عدم بروز بودن، ناقص بودن، لو رفتن ، مورد نفوذ قرار گرفتن، تخريب شدن و يا هر نوع ايراد ديگري گرديد آذرين وب هيچ‌گونه مسئوليتي نداشته و کاربر موظف مي‌باشد از آخرين پشتيبان (بک آپ) خود که در خارج از سرويس هاي آذرين وب نگهداري مي‌شود استفاده نموده و اطلاعات خود را بازيابي نمايد.

 

اقداماتي که آذرين وب در صورت تخطي از اين شرايط انجام مي دهد

تخطي از هر يک از شرايط درج‌شده در اينجا موجب قطع کامل و هميشگي سرويس کاربر مي‌شود. آذرين وب تنها تشخيص‌دهنده تخطي از شرايط مندرج مي‌باشد. در صورت عدم رعايت شرايط توافقنامه توسط کاربر آذرين وب حق قطع سرويس بدون هيچ اخطار قبلي و يا اجتناب از سرويس‌دهي را براي خود محفوظ مي‌دارد. زماني که آذرين وب از تخطي يک کاربر از شرايط مندرج اطلاع پيدا مي‌کند نسبت به بررسي فني و يا حقوقي موضوع اقدام خواهد کرد در اين زمان ممکن است براي جلوگيري از ادامه تخلف سرويس کاربر به صورت موقت قطع گردد. پس از تکميل بررسي‌ها آذرين وب بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازي، تعليق يا قطع دائمي سرويس خاطي خواهد بود همچنين آذرين وب در صورت لزوم حق پيگرد قانوني متخلف را نيز براي خود محفوظ مي‌دارد. هر گونه عملي که در اينجا به آن اشاره نشده باشد ولي از نظر قوانين جاري کشور ايران ، آمريکا ، انگليس ، آلمان ، هلند ، کانادا و اتحاديه اروپا خلاف باشد نيز تخلف از شرايط خدمات محسوب مي‌گردد. آذرين وب هيچ‌گونه وجهي به کاربران متخلف از شرايط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعاي خسارت يا هزينه مدت باقيمانده سرويس پرداخت نخواهد نمود. همچنين کاربر متخلف مسئول جبران خسارت وارده به آذرين وب خواهد بود.

 

تغييرات در محصولات و خدمات آذرين وب

آذرين وب مجاز است در هر زمان که لازم باشد نسبت به حذف، اضافه، ارتقا، تعويض، تغيير و يا تغيير در تنظيمات هرگونه برنامه، نرم‌افزار، داده، سخت‌افزار، تجهيزاتي که به واسطه آن‌ها به کاربران سرويس مي‌دهد، اقدام نمايد. اين تغييرات ممکن است بر روي عملکرد برنامه‌هاي کاربران و محتويات سايت آن‌ها تأثيرگذار باشد. در اين حالت کاربر مسئول سازگار کردن مجدد برنامه خود با تغييرات جديد مي‌باشد و آذرين وب هيچ‌گونه مسئوليتي در اين رابطه ندارد.

 

برنامه هاي جانبي

آذرين وب هميشه سعي بر انتخاب و تهيه بهترين برنامه‌هاي مورد نياز جهت سرويس‌دهي به کاربران خود را دارد با اين حال هر يک از اين برنامه‌ها ممکن است داراي اشکالات و نواقصي باشند که آذرين وب مسئوليتي در اين رابطه نخواهد داشت علاوه بر اين ممکن است برنامه مذکور کليه نيازهاي يک کاربر را برطرف نکند. مسئوليت استفاده از اين برنامه‌ها بر عهده خود کاربر است.

ضمناً آذرين وب هيچ تضميني در رابطه با نصب شدن يک برنامه خاص که توسط آذرين وب ارائه نشده است ارائه نمي‌دهد.

 

حقوق مالکيت معنوي آذرين وب

کليه اشخاص اعم از کاربران آذرين وب و غيره بدون مجوز کتبي آذرين وب مجاز به استفاده کلي يا جزئي از مطالب مندرج در اين وب سايت به هر شکل ممکن، نمي‌باشند. همچنين استفاده از نشان تجاري و نام "آذرين وب” به هر نوع و با هر پسوند و پيشوند بدون مجوز کتبي ممنوع مي‌باشد و متخلفان تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند.

 

حداقل سن

کليه کاربران آذرين وب مي‌بايست حداقل ?? سال تمام داشته باشند. اشخاص صغير مي‌بايست توسط يکي از والدين يا قيم قانوني وي سرويس تهيه نمايند. شخصي که سرويس توسط وي براي شخص صغير تهيه مي‌گردد قانونا مسئول رعايت کليه قوانين و شرايط خدمات آذرين وب مي‌باشد.

 

شرايط خاص

آذرين وب هيچ‌گونه مسئوليتي در رابطه با مشکلات حقوقي و غيرحقوقي دامنه و يا دامنه‌ها ، قطعي ارتباط اينترنت جهاني و يا داخلي ، مشکلات سراسري در اينترنت جهاني و يا داخلي ، حملات و خرابکاري‌ها گسترده، مشکلات فني ايجادشده به واسطه اشتباه و يا ضعف عملکرد کاربر و به طور کل هر گونه اختلال ايجادشده به واسطه شخص کاربر ، موارد فورس ماژور مانند بلاياي طبيعي، جنگ، شورش، آشوب اجتماعي، انفجار، اعتصاب، محدوديت‌هاي قانوني، دولتي ، حکومتي و بين‌المللي و مسائل حقوقي خارجي مانند تحريم‌ها ، مسائل حقوقي داخلي مانند محدوديت‌ها و دستورات و بخشنامه‌هاي دولتي و انواع سانسور ، فيلترينگ و قطع دسترسي داخلي و بين‌المللي را به عهده نمي‌گيرد در اين موارد آذرين وب هيچ‌گونه تعهدي نخواهد داشت و هيچ‌گونه وجهي به کاربران تحت هر عنوان مانند ادعاي خسارت يا هزينه مدت باقيمانده سرويس پرداخت نخواهد نمود. در اين حالت کاربر بايد تا زمان رفع مورد منتظر بماند.

 

روشهاي پرداخت

کليه هزينه‌هاي مندرج در وب سايت به صورت ريال يا تومان است همچنين کليه صورت حساب‌ها بر مبناي ريال ايران صادر مي‌گردد. پرداخت‌ها به آذرين وب به يکي از اشکال زير صورت مي‌گيرد:

- واريز به حساب هاي معرفي شده در وب سايت يا در صورت حساب هاي صادره

- پرداخت آنلاين توسط کارت هاي بانکي کشور از طريق درگاه پرداخت آنلاين بانککليه پرداخت‌ها پس از تأييد توسط امور مالي آذرين وب در پرتال کاربران، در اکانت کاربر ثبت خواهد شد. در صورت عدم ثبت پرداخت در پرتال مذکور، کاربر مسئول پيگيري مي‌باشد. در صورتي که عدم پيگيري توسط کاربر وعدم دريافت تأييديه کاغذي در سربرگ و ممهور به مهر شرکت توسط کاربر که موجب قطع سرويس يا حذف آن گردد، مسئوليتي براي آذرين وب ايجاد نخواهد شد.

- هزينه کليه سرويس ها صرفاً به يکي از طرق بالا به صورت کامل و در ابتداي دوره اخذ خواهد شد. آذرين وب مي‌تواند تا زمان تسويه حساب کامل ارائه سرويس را به تعويق بي اندازد.

- همچنين کاربر موظف به اطمينان از فعال شدن نهايي سرويس خود پس از پرداخت مي‌باشد زيرا ممکن است به دليل اختلال فني سرويس کاربر پس از پرداخت فعال نگردد در اين حالت کاربر بايد حداکثر طي ?? ساعت از طريق تماس با آذرين وب نسبت به رفع نقص و يا اطمينان از فعال شدن سرويس اقدام نمايد. لازم به ذکر است دريافت ايميل، پيامک و يا اطلاعات موجود در ناحيه کاربري در اين حالت معتبر نيست و زيرا ممکن است ايجاد اختلال فني پس از به‌روزرساني آن‌ها رخ داده باشد.

 

تمديد

کليه کاربران مي‌بايست قبل از پايان دوره سرويس نسبت به تمديد سرويس خود اقدام نمايند. در غير اين صورت پس از پايان دوره هيچ‌گونه اعتراضي مبني بر قطع سرويس و يا حذف آن پذيرفته نمي‌باشد.

 

آذرين وب قبل از پايان مدت سرويس سعي خواهد نمود تا از طريق ايميل به مالک سرويس اطلاع دهد ولي عدم انجام اين اطلاع‌رساني به هر دليل موجب ايجاد هيچ‌گونه حقي براي کاربر نخواهد شد.